Aurareading

Elk mens heeft een aura. Deze bevat de - vaak niet zichtbare - lichamen om ons heen, verbonden door de chakra’s. Dit systeem bevat allerlei informatie over ons denken, voelen, wat we willen, onze kracht en gave, en het licht in ons. Ik heb geleerd deze informatie waar te nemen en op een begrijpelijke manier weer aan jou terug te geven. Je kunt dan zelf op jouw unieke wijze je pad verder lopen.

Vormen van een reading

Complete chakra-reading: de zeven chakra’s met bij- behorende thema’s worden belicht. Dit is verhelderend als je wilt weten hoe het nu met je gesteld is.

Thema-reading: hierbij kan je een thema naar voren brengen. Belemmerende overtuigingen en patronen worden helder.

Relatie-reading: de reading kan gaan over jouw inbreng in de relatie, het licht in de relatie.

Ook een reading op afstand, en via de telefoon is mogelijk.