Uitnodiging voor
"Bewust ademen via het Ka-kanaal"

De leervraag


Als je iets wilt veranderen in je leven.
Als je een bepaalde wens hebt die je zo graag ziet gebeuren.
Als je wezenlijk een verandering bij jezelf wilt zien gebeuren.

Dan is het instrument van de Leervraag een prachtig gegeven om mee te werken.
Een leervraag of je kunt het ook een wensvraag noemen, betekent een mogelijkheid om samen uit te zoeken wat jouw behoefte is om gekend te worden, geleefd te worden, gezocht vanuit je diepste verlangen of je diepste pijn.
Onder een diep verlangen zit vaak ook de pijn van de onmacht om dit verlangen gestalte te geven.

In een groepje van maximaal vier mensen, of als je alleen wilt komen, ga je voorbereiden wat jij gekend wilt zien in jouw leven, wat jij je eigen wilt maken.
Met deze gegevens gaan we verder. Speurend en aftastend gaan we heel precies te werk welke leervraag, die zich vormt in een zin, als een kwartje bij jou naar binnen valt.
Je weet dan ook; "dat is het" dat voel je diep van binnen en is aan de buitenkant wonderwel goed te zien.

Het tijdsbestek waarin je leervraag zich vorm kan geven in de wereld kan verschillend zijn. Dat hangt gedeeltelijk ook af van je eigen tempo waarin jezelf kunt ontwikkelen.
Meestal is een jaar of half jaar een gemiddelde tijd, het kan ook uitgezet worden voor een paar maanden.

 

Het uitzetten van de leervraag

Met je leervraag in je geest, voelend als het ware door je gehele lichaam geef je deze tegelijkertijd af aan het Grotere leven. Je laat het los. Het leven gaat zich aan jou aandienen met mogelijkheden voor jou om te groeien.
De tijd waarin de leervraag zijn weg gaat vormen wordt verdeeld in zeven fases.
Elke fase heeft een heldere eigenheid zodat je op deze manier je eigen gebeurtenissen in je leven kunt plaatsen.

Het verloop van de leervraag


Plaats:
Corine Kabel
Brinkstraat 2-1
1097 VL Amsterdam
Tel: 020 - 6943865
Mob: 06 - 23245167
e-mail: corine@oorsprong53.nl

Verschillende data om in een groep of alleen de leervraag te stellen zijn altijd mogelijk in gezamenlijk overleg.

Kosten: € 180,00

In de meeste gevallen vergoedt de aanvullende verzekering.