Wat is een healer?

Een healer is iemand die door een ontvankelijke opstelling genezende liefdevolle energie door geeft. Op deze wijze ontstaat er op zielsniveau een bewustzijn van heel en compleet zijn. Dat geeft zowel de healer als de cliënt de mogelijkheid datgene wat gaande is, te overzien en het te aanvaarden voor wat het is.

Vormen van een healing

Geleide healingstappen: via opeenvolgende energiestromen wordt energie toegevoerd en getransformeerd. Op deze manier worden de chakra’s hersteld. Deze vorm van healing pas ik meestal toe als iemand uitgeput is of ‘vastzit’.

Quantum Touch: deze vorm van healing is o.a. geschikt voor pijnplekken op fysiek en geestelijk gebied.


Bij belemmerende overtuigingen is er de healing methodiek "The Work"van Byron Katie. Deze helpt de geprojecteerde overtuiging te vervangen door een waarheid die dieper gaat en leidt tot een bevrijdende ervaring. Deze eenvoudige methode kan je leren en altijd zelf toepassen.

Beperkende banden verbreken: Een energetische methode ontworpen door Phyllis Krystal. Deze is zeer behulpzaam in de voorbereiding van het loslaten van energetische banden tussen jou en de ander. Hierbij kan je denken aan liefdes relaties, moeder- kind relatie, familie relaties.


Healing op afstand, tevens voor kinderen.