Werkwijze

Als je komt voor een reading hebben we een kort voorgesprek, zodat ik helder de reading in kan gaan.
Wij zitten tegenover elkaar met een afstand van ongeveer anderhalve meter.
Ik read met gesloten ogen.
Tijdens de reading kan ik je af en toe vragen stellen.
Na de reading is er gelegenheid , als je daar behoefte aan hebt, tot nabeschouwen.

Voorafgaand aan de healing hebben we een gesprek over de reden van je komst.
Daarin wordt duidelijk welke vorm van healing je op dat moment nodig hebt.
Afhankelijk van de klachten en vragen kunnen meerdere healingen nodig zijn.
Bij een healing houd je je kleding aan. Je ligt op een massagetafel of zit op een stoel.
Healing vindt plaats via mijn handen die ik op zachte wijze op of boven de chakra’s en organen van je lichaam zal plaatsten. Er gebeurt niet meer dan jij zelf toestaat of aankan.

Het kan gebeuren dat je b.v. voor een healing komt en tijdens het voorgesprek blijkt dat een reading of een luisterend oor op dat moment zinvoller voor je is. Mede afhankelijk van de tijd kijken we of dat mogelijk is, anders maken we een nieuwe afspraak.
Hieruit kan ook een traject van meerdere begeleidingen volgen die ten dienste staan van je bewustwordingssproces.